Liila siirtyi maalikuussa 2018 käyttämään kiinteistösähkönä uusiutuvista energianlähteistä saatavaa Vihreää ostosähköä. Uusiutuvaksi energianlähteeksi valittiin tuulivoima.

Liilan omistajan, eQ Kiinteistörahastojen, strategiaan kuuluu kiinteistöjen pitkäaikainen omistaminen. Tämä näkyy elinkaariajatteluna kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä: esimerkiksi lämmitys- ja materiaalivalintoja tehtäessä valitaan kestäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

eQ:n kohteissa hyödynnetään tuulivoiman lisäksi aurinkopaneeleita ja geoenergiaa (maalämpöä). Lisäksi kaikissa uudishankkeissa kartoitetaan aina mahdollisuus uusiutuvan energian käyttöön. eQ:n omistamista kohteista neljälle onkin myönnetty Breeam-ympäristösertifikaatti (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method), ja sertifiointiprosessi on käynnissä 11 muussa kohteessa.

”eQ:n kiinteistörahastojen siirtyminen vihreään sähköön vähentää hiilijalanjälkeä. Säästö vastaa yli 450 kotitalouden tuottamaa vuotuista hiilijalanjälkeä”, kertoo kiinteistöjohtaja Kimmo Alaharju.

eQ:ssa ympäristövaikutusten ja sosiaalisen vastuullisuuden arviointi on keskeinen osa eQ:n sijoitustoimintaa. Omistajamme ympäristövastuullisuus näkyy myös siinä, että eQ on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) joulukuussa 2010