Cxense Display

REKISTERIN NIMI
Kauppakeskus Liilan asiakastietokanta
REKISTERINPITÄJÄ

Kauppakeskus Liila, eQ Kiinteistörahastot
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 

Mervi Jäntti, kauppakeskuspäällikkö
+358 50 304 7286
mervi.jantti@colliers.com

Christian Lindberg, kiinteistöpäällikkö

+358 50 329 0089
Christian.lindberg@newsec.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään sähköpostitse tapahtuvaan asiakassuhteiden
hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä mielipide- ja
markkinatutkimukseen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Kauppakeskuksen uutisoinnista ja markkinoinnista kiinnostuneet
kuluttaja-asiakkaat ja keskuksen vuokralaiset.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Tilaajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä arvontojen yhteydessä
puhelinnumero ja postiosoite.

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän tilaa uutiskirjeen tai osallistuu
arvontoihin ja muihin kauppakeskuksen ja sen liikkeiden aktiviteetteihin.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta muiden kuin kauppakeskus Liilan ja
kauppakeskuksen vuokralaisten ja kaupallisten kumppanien käyttöön.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen
tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen
käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.
Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä
koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen
antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset
kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut
hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut
vähemmän kuin yksi vuosi.

REKISTERIN SUOJAUS
Kilpailukupongit ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja
sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin
ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on
suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja
vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan
sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.