Cxense Display

REKISTERINPITÄJÄ

Kauppakeskus Liila, eQ Kiinteistörahastot

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Mervi Jäntti, kauppakeskuspäällikkö
Realprojekti Oy, Colliers
Mikonkatu 7 A, 4. krs, 00100 Helsinki
+358 50 304 7286

mervi.jantti@colliers.com

REKISTERIN NIMI
Kauppakeskus Liilan asiakastietokanta

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään sähköpostitse tapahtuvaan asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

REKISTERÖINNIN KOHDERYHMÄ
Kauppakeskuksen uutisoinnista ja markkinoinnista kiinnostuneet kuluttaja-asiakkaat ja keskuksen vuokralaiset.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Tilaajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä arvontojen yhteydessä puhelinnumero ja postiosoite.

TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan tilaajalta itseltään, kun hän tilaa uutiskirjeen tai osallistuu arvontoihin ja muihin kauppakeskuksen ja sen liikkeiden aktiviteetteihin.

SÄÄNNÖNMUKAINEN TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta muiden kuin kauppakeskus Liilan ja kauppakeskuksen vuokralaisten ja kaupallisten kumppanien käyttöön.

TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta siitä aiheutuvan kohtuullisen, välittömät kustannukset kattavan korvauksen, jos siitä, kun asiakas on edellisen kerran saanut hänestä rekisteriin tallennetut tiedot tarkastettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

REKISTERIN SUOJAUS
Kilpailukupongit ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti. Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan.